BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE

 TELEFON 55 99 06 62     MOBIL 411 21 590

 

HJEM  ¦  HVA ER TERMOGRAFERING  ¦  TJENESTER  ¦  OM OSS  ¦  KONTAKT

     

  Privat

 Næring

   Bolig

Eiendom 

Offshore

    

 

    

 

Bergen Termograferings Service

Ble etablert 30.11.2005. Som termografør har vi erfaring fra 1999. Level 1 termograferings sertifikater både fra AIRT og ITC. 

Vår termografør er også  DNV-sertifisert .                                        Sertifikat Nr. DNV-2006-OSL-TR-071 .  DNV-sertifiserte termografører oppfyller strenge kvalitetskrav både til praktisk og teoretisk kunnskap. Termograførene må også jevnlig vise at de opprettholder kompetansen, samt oppdatere sin kunnskap i forhold til nye krav og teknologisk utvikling.

Termograferingskameraet som Bergen Termograferings Service benytter er NEC 's nye storsatsning TH9100 og inneholder en helt    ny japansk høyoppløslig detektor. En ener blant de profesjonelle!

          

            BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE
                        SANDSLIBAKKEN 95
                             5253 SANDSLI                        
                        Org.nr: NO 988 986 569 MVA

    

 

 

 

Termografi

Termografi er en berøringsfri temperaturmåling   som utføres mens anlegget er i full drift.

Hvorfor termografere?                                      

  • Økt driftssikkerhet 
  • Redusert fare for brann
  • Forebygger feil, skade og avvik
  • Kan gi rabatt i forsikringspremie

Termografering gir effektivt forebyggende vedlikehold av:

  • Tilstanden til og feil i elektriske anlegg 
  • Kontroll av lagre i motorer/pumper
  • Bygningsdiagnostikk og ENØK
  • Avdekke fuktskader eller lekkasjer i våtrom
  • Feilsøk på varmekabler/vannbåren varme

Privat - Næring - Bolig - Eiendom - Offshore 

              Telefon: +47 55 99 06 62
              Mobil:     +47 411 21 590
              E-mail: bts@bergents.com

   

Copyright ® 2006 www.bergents.com
BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE
SANDSLIBAKKEN 95
5253 SANDSLI
Telefon: +47 55 99 06 62
Mobil:     +47 411 21 590
E-mail: bts@bergents.com