BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE

 TELEFON 55 99 06 62     MOBIL 411 21 590

HJEM  ¦  HVA ER TERMOGRAFERING  ¦  TJENESTER  ¦  OM OSS  ¦  KONTAKT

  Privat

 Næring

   Bolig

Eiendom 

Offshore

Velkommen til Bergen Termograferings Service

    Elektriske anlegg  -  Mekaniske anlegg  -  Prosses anlegg  -  Næringsbygg  -  Privatbolig     

    

Vi står med glede til din tjeneste og tilbyr termografering   av elektriske anlegg,  mekaniske anlegg,  prosess anlegg        og bygningstermografi for:

 

Privat - Næring - Bolig - Eiendom - Offshore 

Termografering gir effektivt forebyggende                vedlikehold av:

  • Bygningsdiagnostikk og ENØK
  • Kontroll av lagre i motorer/pumper
  • Tilstanden til og feil i elektriske anlegg 
  • Feilsøk på varmekabler og vannbåren varme
  • Avdekke fuktskader og/eller lekkasjer 

   

Termografi er en berøringsfri  temperaturmåling som utføres                 mens anlegget er i full drift

Vi ønsker å være de beste -                           og termograferer det meste

Hva oppnår man med termografering ?                           

  • Økt driftssikkerhet 
  • Redusert fare for brann
  • Forebygger feil, skade og avvik
  • Kan gi rabatt i forsikringspremie 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale

      

Copyright 2006 www.bergents.com
BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE
SANDSLIBAKKEN 95
5253 SANDSLI
Telefon: +47 55 99 06 62
Mobil:     +47 411 21 590
E-mail: bts@bergents.com